10 ene. 2012

Fichas de reforzo para a aprendizaxe da lectoescritura

Recursos lingua galega
Fichas de reforzo para a aprendizaxe da lectoescritura. N Pino

1 m p 2 s 3 l inversas 4 t mixtas 5 n 6 d 7 f 8 b v 9 c q 10 ch 11 x 12 ll

13 ñh 14 r-rr 15 g-gu 16 z c 17 x 18 nh 19 pr 20 gr 21 tr 22 cr

23 br 24 dr 25 fr 26 cl 27 trabadas